Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 41 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 41 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 41 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALPHA RENEWABLES AND SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 BLOCK CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.block.fid.gr
3 BUILD AND CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://buildandconstructi.wixsite.com/
4 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
5 DIAMOND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.diamondservices.gr/isolismos
6 DK-RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dk-res.gr/
7 DOMOTOPOS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
8 EOS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.eosenergysa.gr
9 EQOS DEVELOPMENT Ο.Ε.
10 ESCO ENERGY SOLUTIONS ΙΚΕ http://esco-energy.gr/
11 EXELIXI ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.exelixi.fid.gr
12 FORTOTECH ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.fortotech.gr
13 GK CONSTRUCTIONS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://gkconstructionsgroup.gr
14 GRDS DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
15 KMETRICS Ι.Κ.Ε.
16 MED ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.medenergy.gr
17 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.mevaco.gr
18 NAVMEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 PANTECHNIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/pantechnic
20 SAFE RECONSTRUCTIONS BUSINESS INFORMATION TEGHNOLOGY SERVICES ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
21 SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ WWW.SECHRONUSOI.GR
22 SIMPLY GARAGE -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23 WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ, Ε.Ε.
24 WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ, Ε.Ε.
25 ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.anelixis-trade.fid.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121