Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 45 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 45 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 45 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 Business Accounting and Engineering Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.baesolutions.gr
2 CLARUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.clarusesco.com
3 DK-RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dk-res.gr/
4 ENERGY VOLTERGA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 ERGOCOOL Α.Ε.
6 ERGOMATIC MARINE & INDUSTRIAL EQUIPMENT Α.Ε. http://ergomaticltd.com/
7 EUROSOL HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝYΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/eurosol
8 GRADIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.gradis-tech.com
9 GREEN EFFECT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.green-effect.gr
10 International Marine Consultants Ο.Ε http://www.intermarinco.com
11 MANIFEST HUMAN RESOURCES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12 MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13 PVG DEVELOPING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 REINTELLIGENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://reintelligent.net/
15 THERMODRAFT Ι.Κ.Ε.
16 TQS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.tqsgroup.gr
17 VAMEG HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
18 VCASPLUS ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. www.vcasplus.eu
19 VEPC ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://vepc.gr/
20 VEXILLUM Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://vexillumsecurity.gr/
21 Α. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.karaboulas-ate.eu
22 Α.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23 Β ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://vgroupaelionaitheira.com/cms
24 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25 Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ - Γ. ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.121