Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 24 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 24 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 24 από 24 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANG HOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.anghome.gr
2 BLOCK CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.block.fid.gr
3 BUILD AND CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://buildandconstructi.wixsite.com/
4 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
5 DOMOTOPOS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
6 ENIGA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.eniga.gr/
7 EXELIXI ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.exelixi.fid.gr
8 GRDS DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
9 PANTECHNIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/pantechnic
10 SAFE RECONSTRUCTIONS BUSINESS INFORMATION TEGHNOLOGY SERVICES ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
11 SIATOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 Α.Ι.Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.alpha-sigma.gr
14 ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.anelixis-trade.fid.gr
15 ΑΡΑΧΩΒΑ CENTER ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.kkourtidis.gr
16 ΕΝ ΠΛΑΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. https://www.svev.gr
18 ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
19 Σ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ
20 ΣΙΠΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.shipcorbalance.eu
21 ΤΚΜΝ DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://tkmn.gr/
22 ΦΙΛ - ΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ http://www.flogita.isol.net.gr
23 Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε
24 Χ.Α. ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121