Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 14 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 14 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 14 από 14 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ACP ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
2 DNA ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ENIGA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.eniga.gr/
4 ML ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Ε.Ε.
5 REINTELLIGENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://reintelligent.net/
6 STAR PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 Swiss Approval Technische Bewertung ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/tuvrheinland
8 Α.Ι.Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 Ε. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΚΙΝΗΤΑ www.aretakis-ae.gr
11 ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
12 Μ. ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ-Γ.& Δ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Ο.Ε.
13 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΠΕΤΣΩΝ Ε.Ε.
14 ΠΡΟΠΕΡΤΑΪΛ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
webΕΒΕΠ 1.0.2.121