Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 38 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 38 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 38 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 a. Hartrodt Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρία
2 ALPHAINTERMODAL ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ANT-ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.
4 BE ACCURATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 CARGO 360 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cargo360.gr/
6 CONTLIFT (ΚΟΝΤΛΙΦΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
7 EURO CORPUS LOGISTIC SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 FIT LOGISTICS SERVICES Ι.Κ.Ε. http://www.fitlogistics.gr
9 G K ELECTROMECHANIKAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10 INLOG ΙΚΕ http://www.inlog.gr
11 INTERFREIGHT HELLAS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ -ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 KP2G Ε.Ε.
13 LAIMEX GLOBAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
14 LAIMEX MARITIME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.laimexst.gr
15 LKD ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ Ε.Ε.
16 LOYAL CONSULTING Ι.Κ.Ε. http://llc.gr
17 METAL TRUCK PARK Ε.Ε.
18 MOVEX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 PLANET GROUP MOBILE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
20 PROTON WAREHOUSE SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε http://www.pws-ike.gr
21 SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 SI FLASH HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
23 SMK GROUP Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.smkgroup.gr
24 THE BEST OF GREECE Ι.Κ.Ε. https://thebestofgreece.gr
25 TRIPLE A HOLDINGS Ι.Κ.Ε. https://tripleaholdings.co.in
webΕΒΕΠ 1.0.2.121