Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 115 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 115 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 115 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 KAPPA NUT MONΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.kappanut.gr
27 KG MARKETING SERVICES Ι.K.E.
28 KP2G Ε.Ε.
29 MAX PHARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
30 MECHANOTECHNIKER ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
31 MEDI PIRAEUS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32 MEDI-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ http://www.peifasyn.gr
33 MINDSCAPE SNS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34 N.Y. ALONI Ι.Κ.Ε.
35 OCEAN FINANCE Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.GR/EL998998279
36 OLYMPUS ENGINEERING GR
37 PD DISTRIBUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
38 PHARMA-DATA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
39 PLANET GROUP MOBILE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
40 PLUS REAL ADVERTISMENT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
41 POPSICLE ADVERTISING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
42 POWER OF RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ http://www.powerof retail.eu
43 PREPAID SERVICES ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
44 PUBLIC COMMUNICATIONS I.K.E. http://www.public-communications.com
45 RED ACADEMY Ι.Κ.Ε. www.redacademy.gr
46 RETAIL RUN RIGHT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
47 RS SERVICES GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.panamaikes.gr
48 SARONIC GLAM ΙΚΕ
49 SENA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
50 SMK GROUP Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.smkgroup.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA