Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 112 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 112 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 112 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 KAPPA NUT MONΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.kappanut.gr
27 KG MARKETING SERVICES Ι.K.E.
28 KP2G Ε.Ε.
29 MECHANOTECHNIKER ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
30 MEDI PIRAEUS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 MEDI-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ http://www.peifasyn.gr
32 MINDSCAPE SNS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
33 N.Y. ALONI Ι.Κ.Ε.
34 OCEAN FINANCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.GR/EL998998279
35 OLYMPUS ENGINEERING GR
36 PHARMA-DATA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
37 PLANET GROUP MOBILE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
38 PLUS REAL ADVERTISMENT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
39 POPSICLE ADVERTISING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
40 POWER OF RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ http://www.powerof retail.eu
41 PREPAID SERVICES ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
42 PUBLIC COMMUNICATIONS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. http://www.public-communications.com
43 RED ACADEMY Ι.Κ.Ε. www.redacademy.gr
44 RETAIL RUN RIGHT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
45 RS SERVICES GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.panamaikes.gr
46 SARONIC GLAM ΙΚΕ
47 SENA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
48 SMK GROUP Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.smkgroup.gr
49 SOUTH CROSS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
50 TEGEL -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA