Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 15 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 15 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 15 από 15 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CUSTOMS SOLUTION EUROPEAN COMMUNITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, www.customs-solution.com.gr
2 EASY CARGO ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 FINANCIAL ACCOUNTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 HIGHWAY ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 NOURAH ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 PHILA COATINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://atlanticsolutionsm.wixsite.com/atlantic-solutions
7 PRIME INDUSTRIAL ΙΚΕ
8 SOS YACHTING GREECE Ι.Κ.Ε.
9 ΑΝΙΡΑΜ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.aniram.gr
10 ΑΡ ΒΙ ΑΤΤΙΚΑ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
11 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12 ΓΙΟΥΡΟΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13 ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - LEOND - EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.leondltd.eu
14 ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/k_a
15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121