Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 46 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 46 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 46 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADD SERVICES ΙΚΕ http://addservicesike.eu
2 AQUA ROSA SERVICES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 BE ACCURATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 C.D.M ALL BUSINESS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cdmallbusiness.gr
5 CALM BLUE SEAS Ι.Κ.Ε. http://www.cbseas.com
6 CONSIGMAR HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://consigmar-hellas.com/
7 Cooling TRANS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
8 CUSTOMS SOLUTION EUROPEAN COMMUNITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, www.customs-solution.com.gr
9 DESCO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.descoitalia.gr/
10 ELECTRICPARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.electricpartners.gr
11 EMPIRE FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.empirefacility.gr/
12 ENEGEX SHIPPING SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
13 EXANDAS - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.exandascargo.eu
14 FRESH POINT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.fresh-point.gr
15 GREEN DOT HELLAS ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 HARDY ENTERPRISES IKE www.hardy.gr
17 IMEX SHIPPING SOLUTIONS Ο.Ε.
18 INTRALINK LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ http://www.intralinklogistics.gr
19 KV ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ http://kvpromosales.gr/
20 MEDITERRANEAN CARGO GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
21 MOVEX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 PAVEL THEODOR ΤΟΥ THEODOR
23 SIRUOS SAHID TOY ZAKI
24 STELIOS STAMATIOY ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
25 THE BEST OF GREECE Ι.Κ.Ε. https://thebestofgreece.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121