Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 70 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 70 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 70 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AD PARTNERS ΙΚΕ
2 ALDIMI SINGLE MEMBER P.C http://www.aldimi.gr
3 ALPHAINTERMODAL ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ARTEMIDE VENTURES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 ATHENS PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 BEST CAPITAL DEVELOPMENT GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
7 BOGRAKOS ACCOUNTANTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.pbograkos.gr
8 Business Accounting and Engineering Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.baesolutions.gr
9 CATERHAM ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 CORPORATE BLUEPRINT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
11 EVYS HIDEAWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 FD1 PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
13 FD2 PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
14 FEDRA DF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
15 FUNESTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
16 GIGAROXX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.gigaroxx.com/company
17 GIZMO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
18 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 GREATIFY Ε.Ε.
20 LIVIAS HIDEAWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21 LUNA DF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
22 MARELINK CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.marelink.gr
23 MARVA SHIPPING AGENCY IKE www.marvaservices.com
24 METASEA PROPERTIES V ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
25 MULTIFREIGHT ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.multifreight.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121