Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 58 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 58 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 58 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.Y.PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 AD PARTNERS ΙΚΕ
3 ALDIMI SINGLE MEMBER P.C http://www.aldimi.gr
4 ALPHAINTERMODAL ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ARTEMIDE VENTURES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6 BEST CAPITAL DEVELOPMENT GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
7 BOGRAKOS ACCOUNTANTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.pbograkos.gr
8 Business Accounting and Engineering Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.baesolutions.gr
9 CATERHAM ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 e-DIET-food Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
11 FUNESTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
12 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 GREATIFY Ε.Ε.
14 MARELINK CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.marelink.gr
15 MARVA SHIPPING AGENCY IKE www.marvaservices.com
16 MULTIFREIGHT ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.multifreight.gr
17 NAVIGATION & CONSTRUCTION IKE
18 PGP OFFICE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε http://www.pgpoffice.gr/
19 PRELUDE MAINTENANCE Μονοπρόσωπη ΙΚΕ http://www.prelude.gr
20 PSS IKE
21 S & K CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
22 S AND Α MANAGMENT Ι.Κ.Ε.
23 SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 SCHWABE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
25 SOLON ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΑΣ ΙΚΕ www.sfsplus.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119