Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 57 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 57 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 57 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 "LΟUIS - MINI ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
2 AD PARTNERS ΙΚΕ
3 ALDIMI SINGLE MEMBER P.C http://www.aldimi.gr
4 BERY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.berymepe-finance.gr
5 Blue Shipping Μονοπρόσωπη Ι. Κ. Ε. www.bluecherry.gr
6 BOGRAKOS ACCOUNTANTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.pbograkos.gr
7 Business Accounting and Engineering Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.baesolutions.gr
8 CATERHAM ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 Concentrix CRM Services Germany GmbH Greece Branch
10 DM-INVEST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
11 ENTRANT I.K.E. www.entrant.gr
12 FAIRWIND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://fairwindpc.gr
13 FUNESTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
14 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 Health Services & Solutions E.E
16 HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 JOB AND JOY IKE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
18 KMK MARINE CONSULTANTS Ι.Κ.Ε. http://www.kmkmarine.com/oikonomika-stoixeia/
19 MEDI-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ http://www.peifasyn.gr
20 MS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ms-accounting-services.gr
21 PD DISTRIBUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 PHARMAUNION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23 PLANET GROUP MOBILE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 PREBACC ΙΚΕ http://www.prebacc.gr
25 ROYAL WHEELS TOTAL VIP SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA