Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 166 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 166 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 166 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PLAN-PROGRESS-PROFIT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 10X XANSEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
3 A&T CONSULTANTS Ο.Ε.
4 AB GROUP (ΑΒ ΓΚΡΟΥΠ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 AD HOC ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.
6 AEGEAN STAR HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ALDIMI SINGLE MEMBER P.C http://www.aldimi.gr
8 ALERE Ι.Κ.Ε.
9 ANTIGUA & BARBUDA SHIPS REGISTRY-PIRAEUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10 ARTEMIDE VENTURES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 AXION HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 AYOR YACHTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.ayoryachting.com
13 BARONS HOLDINGS Ι.Κ.Ε.
14 BASIC SUPPORT Ε.Ε.
15 beFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.linenplus.eu
16 BLOCK CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.block.fid.gr
17 Blue Shipping Μονοπρόσωπη Ι. Κ. Ε. www.bluecherry.gr
18 BROUSTAS E.E.
19 BUNKER PARTNER LTD
20 CANAMEX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
21 CAP MARITIME SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.capmaritime.gr
22 CONSTANT INNOVATIONS Ε.Ε.
23 CULTURA Ε.Ε.
24 DEAF EYE PRODUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 DIGITAL MARINE CHARTS Ι.Κ.Ε. http://ecdis.gr/
webΕΒΕΠ 1.0.2.121