Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 117 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 117 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 117 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 GPN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
27 GREEK RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
28 GREEKA HELLAS
29 HELLASPHONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hellasphone.gr/IKE
30 HUDSON ANALYTIX HELLAS MARINE CONSULTANTS LIMITED COMPANY http://www.hudsonanalytix.gr
31 IAS REGISTER SOUTH EUROPE ΙΚΕ http://www.ias-register.gr
32 IF HELLAS LTD
33 INTERSHIPPING SERVICES - GREECE ΙΚΕ http://intershippingservicesgreece.com
34 LA FATE ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι.Κ.Ε http://WWW.LA-FATE.EU
35 LAST MILE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
36 LOBAN SHIPPING CORP. Ι.Κ.Ε. http://www.loban.gr
37 MEDI PIRAEUS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
38 MediZen Pharmaceuticals Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.medizen.gr
39 MEDUSA CONSTRUCTION ΙΚΕ
40 MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
41 MONDIALINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42 MSC SERVICE CENTER GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.msc.com/grc/about-us/ssc-greece
43 NETPOINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ http://www.netpoint-sa.eu
44 NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.notoscom.gr
45 NOURAH ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
46 NPACCOUNTING ΙΚΕ http://www.npaccounting.eu/
47 OWL CAPITAL GREECE
48 PALAU INTERNATIONAL SHIP REGISTRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ https://www.palaureg.com/
49 PROGRESS INC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
50 RASS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ http://www.rass.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA