Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 186 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 186 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 186 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.Y.PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ACCURATE BUSINESS CONSULTING ΙΚΕ http://www.accuratebc.gr
3 ADD SERVICES ΙΚΕ http://addservicesike.eu
4 ADVANCED REAL ESTATE SOLUTIONS ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 AGP PACKAGING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ALPO KYTHERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 ALTUS SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. http://altus-solutions.gr/
8 ANALOG Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.analog.web-balance.gr
9 ATI TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.mgmltd.blogspot.com
10 AUTOPRESS HELLAS Ε.Ε.
11 AZ HERMES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pcci.gr/evep/azhermes
12 BONJOUR ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε.
13 BUZZ BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 BWA YACHTING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
15 CAP MARITIME SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.capmaritime.gr
16 CEL CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
17 CO2 GREEN OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
18 COLGATE - PALMOLIVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
19 CONFEXPO GLOBAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.confexpo.co.uk/
20 CONSULTANCY SOLUTIONS MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.conslomar.gr
21 COΝSTRUCTION INDUSTRY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
22 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
23 CUSTOMS SOLUTION EUROPEAN COMMUNITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.customs-solution.com.gr
24 DDP SOCIETY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.ddpsociety.gr
25 DIAPLOUS LAND SERVICES LTD Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
webΕΒΕΠ 1.0.2.119