Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 150 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 150 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 150 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.Y.PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ACCURATE BUSINESS CONSULTING ΙΚΕ http://www.accuratebc.gr
3 ADD SERVICES ΙΚΕ http://addservicesike.eu
4 ADVANCED REAL ESTATE SOLUTIONS ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 AGP PACKAGING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ALPO KYTHERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 ANALOG Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.analog.web-balance.gr
8 ATI TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.mgmltd.blogspot.com
9 ATTITUDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 AUTOPRESS Ε.Ε.
11 AZ HERMES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pcci.gr/evep/azhermes
12 BUZZ BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 CAP MARITIME SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.capmaritime.gr
14 CEL CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
15 CO2 GREEN OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
16 COLGATE - PALMOLIVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
17 CONSULTANCY SOLUTIONS MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.conslomar.gr
18 COΝSTRUCTION INDUSTRY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
19 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
20 DDP SOCIETY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ddpsociety.gr
21 DIAPLOUS CYBER LIMITED
22 DIAPLOUS LAND SERVICES LTD Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
23 Diaplous Maritime Services, Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας
24 DOMUS FILOXENIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 e-DIET-food Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
webΕΒΕΠ 1.0.2.119