Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 14 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 14 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 14 από 14 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A&T CONSULTANTS Ο.Ε.
2 BOGRAKOS ACCOUNTANTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.pbograkos.gr
3 EPSILON ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
4 FIRST FLOOR FINANCIAL ENGINEERING ΑΕ
5 FOROUS Ι.Κ.Ε.
6 GS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.gsaccounting.gr
7 LOYAL CONSULTING Ι.Κ.Ε. http://llc.gr
8 Number One Finance Group Ι.Κ.Ε.
9 PREBACC ΙΚΕ http://www.prebacc.gr
10 TAX BUSINESS BRAINSTORM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.taxbusinessbrainstorm.gr/
11 TAX FINANCIAL SERVICES ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
12 ΗΛΙΑΣ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.epbouras.eu
13 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
14 ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.synergin.eu
webΕΒΕΠ 1.0.2.121