Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 42 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 42 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 42 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AD HOC ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.
2 BOGRAKOS ACCOUNTANTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.pbograkos.gr
3 BUSINESS PLUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.businessplus.ibisologismos.gr
4 ECOTAX SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 FBC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε.
6 FINANCIAL ACCOUNTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
7 FIRST FLOOR FINANCIAL ENGINEERING ΑΕ
8 FOROUS Ι.Κ.Ε.
9 G K ACCOUNTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
10 GS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.gsaccounting.gr
11 LPA TAX ACCOUNTING SERVICES Ι.Κ.Ε www.lpatax.gr
12 MS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ms-accounting-services.gr
13 NEXT STEP CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 PREBACC ΙΚΕ http://www.prebacc.gr
15 TAX & BUSINESS CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 TAX FINANCIAL SERVICES ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
17 Α. ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.rallidis.eu
18 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.atlog.gr
20 Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ
22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία
23 Δ. ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Ι.Κ.Ε. http://www.kantzilieris.offs.gr
24 Ε. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΡΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119