Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 16 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 16 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 16 από 16 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DELTA FINANCE AND CONSULTING PC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 FOROUS Ι.Κ.Ε.
3 MARVA SHIPPING AGENCY IKE www.marvaservices.com
4 NAS PREMIUM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. http://www.nas-premium.com
5 SAI TRADING INVEST LTD
6 SAI TRADING INVEST LTD
7 TAX & BUSINESS CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 VA CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.vacons.eu
9 WORLD CARGO CONNECTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
11 ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.atlog.gr
12 Η. ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. http://www.greektax.gr
13 ΗΛΙΑΣ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.epbouras.eu
14 Ι. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 ΚΟΡΩΝΗΣ Μ. ΣΙΟΡΙΚΗΣ Γ. Ο.Ε.
16 ΝΟΒΑ ΜΑΡΙΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.ecopower.offs.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119