Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 20 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 20 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 20 από 20 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Λογιστικές υπηρεσίες
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 Accounting and Tax Solutions I.K.E. www.at-solutions.gr
2 EΛΛΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε http://www.elinconsultants.com
3 FOROUS Ι.Κ.Ε.
4 GENFROCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/genfroco
5 MEDI PIRAEUS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 MOVEX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 NPACCOUNTING ΙΚΕ http://www.npaccounting.eu/
8 PROGRESS INC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9 TAX FINANCIAL SERVICES ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
10 TSRD SERVICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
11 Α.Φ.Α.Μ ΙΚΕ http://www.801056498.eu
12 ΒΟΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ACCOUNTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
14 Ε. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
15 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.emporikinaftiliaki.gr
16 ΗΛΙΑΣ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.epbouras.eu
17 ΚΟΡΩΝΗΣ Μ. ΣΙΟΡΙΚΗΣ Γ. Ο.Ε.
18 ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
19 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA