Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 19 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 19 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 19 από 19 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Λογιστικές υπηρεσίες
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 Accounting and Tax Solutions I.K.E. www.at-solutions.gr
2 EΛΛΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε http://www.elinconsultants.com
3 GENFROCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/genfroco
4 MEDI PIRAEUS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 MOVEX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 NPACCOUNTING ΙΚΕ http://www.npaccounting.eu/
7 PROGRESS INC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
8 TAX FINANCIAL SERVICES ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9 TSRD SERVICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
10 Α.Φ.Α.Μ ΙΚΕ http://www.801056498.eu
11 ΒΟΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ACCOUNTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
13 Ε. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
14 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.emporikinaftiliaki.gr
15 ΗΛΙΑΣ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.epbouras.eu
16 ΚΟΡΩΝΗΣ Μ. ΣΙΟΡΙΚΗΣ Γ. Ο.Ε.
17 ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
18 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA