Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 12 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 12 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 12 από 12 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 Effective Direct Solutions (EDS) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών http://www.mcs.com.gr
2 FOROUS Ι.Κ.Ε.
3 KRS AUDIT ΙΚΕ http://www.krs.gr
4 TSRD SERVICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
5 VA CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.vacons.eu
6 Α.Φ.Α.Μ ΙΚΕ http://www.801056498.eu
7 ΒΟΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.cpa-a.gr
9 Η. ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. http://www.greektax.gr
10 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.moorestephens.gr
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΕΠΕ http://www.pf-aafp.eu
12 ΤΡΕΦΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.trefoike.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119