Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 141 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 141 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 141 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΚΛΕΛΙΑΣ ΕΣΤΕΙΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 3 Κ REAL ESTATE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 45 REAL ESTATE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 A.S. FOOD AGENCIES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 AB GROUP (ΑΒ ΓΚΡΟΥΠ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ANG HOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.anghome.gr
7 AQUA PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ARROW PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ASSI INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
10 ATHENS VENTURE REALTY (ΑΘΕΝΣ ΒΕΝΤΣΟΥΡ ΡΙΑΛΤΥ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.athens-venture.gr
11 AVISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 BARONS HOLDINGS Ι.Κ.Ε.
13 beFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.linenplus.eu
14 BLOCK CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.block.fid.gr
15 BLUE LN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.linkedin.com/in/blue-ln-mon-ike-962970214/
16 BLUEBERRY ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
17 BUILD AND CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://buildandconstructi.wixsite.com/
18 CALAVREZI Ο.Ε.
19 CK1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
20 DAY RESIDENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.daygroup.gr/en
21 DELIOSCONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 DIMIRO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23 EDITED ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.editedspaces.com
24 ENERGONBIO TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.isologismos.energonbio.eu
25 EREA Ι.Κ.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.121