Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 5 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 5 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 5 από 5 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων, χρεογράφων και αγαθών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 FINECOR OIL BUNKERING ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. www.finecoroil.com
2 KBS WEALTH FINANCIAL SERVICES ΙΚΕ http://kbs-wfs.com
3 LOBAN SHIPPING CORP. Ι.Κ.Ε. http://www.loban.gr
4 PRELUDE MAINTENANCE Μονοπρόσωπη ΙΚΕ http://www.prelude.gr
5 ΓΟΡΤΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://sites.google.com/view/gortyn
webΕΒΕΠ 1.0.2.121