Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 42 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 42 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 42 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AEOLIAN OFFSHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://aeolian-offshore.com/
2 ARISTOFANOUS TWENTY THREE Ι.Κ.Ε. http://www.aristofanoustwentythree.gr
3 BU HOLDINGS ΕΕ
4 CONNAIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.connais.eu
5 CRESCO HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
6 DELTA E.P.C. Α.Ε.
7 DEXTER HOLDINGS Α.Ε.
8 DMG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ http://www.dmghold.gr
9 ER.PI.ESTATE Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
10 FLANNAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
11 FLD HOLDINGS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 GEORGE ΙΝTERNATIONAL BUSINESS CENTER ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13 GILAPPS ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.gilappsathensmike.gr
14 GOLDSTAR LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 HELLENIC HEALTHCARE ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ http://www.hhg.gr
16 ICON-BUILT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
17 NUOVO ARGENTIKO Α.Ε.
18 OPF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
19 ORBIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
20 Palladium Holdings Ι.Κ.Ε.
21 PGP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 ROCKS CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
23 SAINT NICHOLAS Α.Ε.
24 SCAFFOLDING SOLUTIONS Α.Ε.
25 SELF STORAGE HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121