Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 37 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 37 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 37 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AEOLIAN OFFSHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://aeolian-offshore.com/
2 ARISTOFANOUS TWENTY THREE Ι.Κ.Ε. http://www.aristofanoustwentythree.gr
3 BU HOLDINGS ΕΕ
4 CONNAIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.connais.eu
5 CRESCO HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
6 DELTA E.P.C. Α.Ε.
7 DMG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ http://www.dmghold.gr
8 ER.PI.ESTATE Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
9 FLD HOLDINGS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 GEORGE ΙΝTERNATIONAL BUSINESS CENTER ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 GILAPPS ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.gilappsathensmike.gr
12 GOLDSTAR LOGISTICS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 HELLENIC HEALTHCARE ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ http://www.hhg.gr
14 ICON-BUILT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
15 OPF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
16 ORBIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
17 Palladium Holdings Ι.Κ.Ε.
18 PGP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 SAINT NICHOLAS Α.Ε.
20 SCAFFOLDING SOLUTIONS Α.Ε.
21 SELF STORAGE HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 SRO HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23 THISEOS TWELVE Ι.Κ.Ε. http://www.thiseostwelve.gr
24 TIMENIDON BUSINESS SUPPORT Ε.Ε.
25 UWS Α.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.121