Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 9 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 9 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 9 από 9 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 APOSPASMA Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.pcci.gr/evep/apospasma
2 MEDIA MAX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
3 NETPOINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ http://www.netpoint-sa.eu
4 SECRET LIFE Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.pcci.gr/evep/secretlife
5 ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.pcci.gr/evep/alati_piperi
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΑΥΡΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.pcci.gr/evep/moneypro
8 ΜΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.099722673.eu
9 ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/paraena
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA