Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 22 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 22 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 22 από 22 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 BUZZ BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 DEEP SEA TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 e-DIET-food Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
4 GREENSTEAM VESSEL OPTIMISATION (UK) LTD - GREEK BRANCH
5 HELLASPHONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hellasphone.gr/IKE
6 IRON MOUNTAIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ http://www.iron-mountain.eu
7 MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 PRECISIONLAB SOFTWARE ENGINEERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.galeferief.gr
9 SACOTAE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
10 SIMPLE IT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
11 SPDL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
12 STRATEGYCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.strategycom.gr
13 WAAVIA Α.Ε.
14 ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/apopsi
15 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
16 Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ http://www.pandektis.gr
17 ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΜΙΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
18 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Ι.Κ.Ε.
19 ΜΑΜΑΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ http://www.orasol.gr
20 ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
21 ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ www.mis.gr
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119