Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 20 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 20 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 20 από 20 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DEEP SEA TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 e-DIET-food Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
3 HELLASPHONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hellasphone.gr/IKE
4 IRON MOUNTAIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ http://www.iron-mountain.eu
5 MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6 PRECISIONLAB SOFTWARE ENGINEERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.galeferief.gr
7 SACOTAE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
8 SIMPLE IT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
9 SPDL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
10 STRATEGYCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.strategycom.gr
11 WAAVIA Α.Ε.
12 ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/apopsi
13 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
14 Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ http://www.pandektis.gr
15 ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΜΙΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
16 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Ι.Κ.Ε.
17 ΜΑΜΑΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ http://www.orasol.gr
18 ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
19 ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ www.mis.gr
20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA