Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 19 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 19 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 19 από 19 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 e-DIET-food Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
2 HELLASPHONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hellasphone.gr/IKE
3 IRON MOUNTAIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ http://www.iron-mountain.eu
4 MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 PRECISIONLAB SOFTWARE ENGINEERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.galeferief.gr
6 SACOTAE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
7 SIMPLE IT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
8 SPDL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
9 STRATEGYCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.strategycom.gr
10 Tensor Technologies ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/apopsi
12 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
13 Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ http://www.pandektis.gr
14 ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΜΙΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
15 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Ι.Κ.Ε.
16 ΜΑΜΑΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ http://www.orasol.gr
17 ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
18 ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ www.mis.gr
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA