Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 49 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 49 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 49 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AP KILADA Ι.Κ.Ε. https://ap-kilada.com/
2 AQUA ROSA SERVICES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ARION SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.arion.gr
4 BEYOND SOFTWARE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 DIGITAL LEXIS ΜΟΝ. ΙΚΕ
6 EMPIRE FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.empirefacility.gr/
7 ENERGONBIO TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.isologismos.energonbio.eu
8 FIGUREIGHT IT SERVICES Ι.Κ.Ε.
9 IPTECH I.K.Ε www.webtank.eu
10 MetaHub Εκπαίδευση και Τεχνολογία Ι.Κ.Ε.
11 MINDS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε.
12 NG NEREUS MARITIME SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.ngnereusmaritimesoftware.com
13 ORASYS ID ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.orasysid.gr
14 P.V ENGINEERING CO Δ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - Α.ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ο.Ε. http://www.pcci.gr/evep/papaiwannou_vasilantwnakis
15 PRECISIONLAB SOFTWARE ENGINEERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.galeferief.gr
16 RED ARROW AUDIOVISUAL PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
17 SIGNAGON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.signagon.com
18 TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS Ε.Π.Ε.
19 TREE COMPANY CORPORATION - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ http://www.treecomp.gr
20 Α. ΒΟΛΓΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.erm.gr
21 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
22 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ. Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ http://www.lounem.eu
23 ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.artionmedical.gr/
24 ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/astrolavos
25 ΓΑΪΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121