Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 48 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 48 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 48 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2 BABY WORKSHOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 BEAUTIFUL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 BENEFIT SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 BLACK ROPE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.blackrope.gr
6 BWA YACHTING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
7 CERTUS ONLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
8 DOTLINK ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.fdlgroup.gr
9 e-DIET-food Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
10 EUMMENA Ι.Κ.Ε. http://www.eummena.gr
11 GCI CONSULTING Ι.Κ.Ε. http://www.gci.gr
12 GREATIFY Ε.Ε.
13 GREEKA HELLAS
14 GTP WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
15 ISHIPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 KENTAVROS MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.kentavrosmedia.gr/
17 LEVANTI Ε.Ε. https://fotostigmes.eu/
18 MEDIA MASTER EVOLUTION PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 MEEPLE ON BOARD Μ.Ι.Κ.Ε.
20 MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
21 MY ATHLETE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 OMEGA DEVELOPMENT
23 Pharmacy Link εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες φαρμακείων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης http://www.pcci.gr/evep/pharmacylink
24 PHOTO AND BOX E.E. www.photoandbox.gr
25 SYNERGY RETAIL TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.srt-holding.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119