Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 59 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 59 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 59 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2 AQUA ROSA SERVICES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 BABY WORKSHOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 BEAUTIFUL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 BENEFIT SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
6 BWA YACHTING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
7 CERTUS ONLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
8 DOTLINK ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.fdlgroup.gr
9 EUMMENA Ι.Κ.Ε. http://www.eummena.gr
10 FINANCITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
11 FORYOUANDYOURCUSTOMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
12 GCI CONSULTING Ι.Κ.Ε. http://www.gci.gr
13 GREATIFY Ε.Ε.
14 GREEKA HELLAS
15 GTP WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
16 ISHIPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 KENTAVROS MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.kentavrosmedia.gr/
18 LEVANTI Ε.Ε. https://fotostigmes.eu/
19 MEDIA MASTER EVOLUTION PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 MEEPLE ON BOARD Μ.Ι.Κ.Ε.
21 MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
22 MetaHub Εκπαίδευση και Τεχνολογία Ι.Κ.Ε.
23 MGBWU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://mgbwu.fid.gr
24 MY ATHLETE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 OMEGA DEVELOPMENT
webΕΒΕΠ 1.0.2.121