Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 38 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 38 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 38 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2 BEAUTIFUL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 BENEFIT SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 BLACK ROPE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.blackrope.gr
5 CERTUS ONLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
6 DOTLINK ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.fdlgroup.gr
7 e-DIET-food Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
8 ELECTRONIC PORT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.e-pos.gr
9 EUMMENA Ι.Κ.Ε. http://www.eummena.gr
10 GCI CONSULTING Ι.Κ.Ε.
11 GREEKA HELLAS
12 GTP WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
13 ISHIPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 KENTAVROS MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.kentavrosmedia.gr/
15 MEEPLE ON BOARD Μ.Ι.Κ.Ε.
16 MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
17 OMEGA DEVELOPMENT
18 Pharmacy Link εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες φαρμακείων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης http://www.pcci.gr/evep/pharmacylink
19 SYNERGY RETAIL TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.srt-holding.gr
20 UIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
21 WAAVIA Α.Ε.
22 YOUR BRAND GRAND I.K.Ε. http://www.yourbrandgrand.eu
23 ΑΚ2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
25 ΑΛΦΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.atec.com.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119