Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 14 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 14 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 14 από 14 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADDED VALUE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 Crates Single Member Private Company http://www.cratesapp.com
4 EUMMENA Ι.Κ.Ε. http://www.eummena.gr
5 GREENSTEAM VESSEL OPTIMISATION (UK) LTD - GREEK BRANCH
6 KPPS IT SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. http://www.kppsitsolutions.com
7 MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8 NG NEREUS MARITIME SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.ngnereusmaritimesoftware.com
9 PRECISIONLAB SOFTWARE ENGINEERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.galeferief.gr
10 SYNERGY RETAIL TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.srt-holding.gr
11 WAAVIA Α.Ε.
12 WISDOM SOFTWARE Ομόρρυθμος Εταιρεία
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119