Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 12 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 12 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 12 από 12 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 Crates Single Member Private Company http://www.cratesapp.com
3 EUMMENA Ι.Κ.Ε.
4 PDS CONSULTANTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 PRECISIONLAB SOFTWARE ENGINEERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.galeferief.gr
6 SYNERGY RETAIL TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.srt-holding.gr
7 TSRD SERVICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
8 VSLJOIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.vsljoin.com
9 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ΝΩΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.rakibar.eu
11 ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA