Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 38 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 38 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 38 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANT-ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.
2 CAP MARITIME SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.capmaritime.gr
3 CARGO 360 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cargo360.gr/
4 CONSIGMAR HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://consigmar-hellas.com/
5 CORRECT LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ -ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ http://www.correctsa.gr
6 DESKOT SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
7 FOKAS ADVERTISING AND BUSINESS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ http://www.fabsa.gr
8 LAST MILE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 LKD ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ Ε.Ε.
10 LOGIKA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.logikaepe.eu
11 OMEGA EXECUTIVE MOVERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://WWW.ONTIMESERVICES.GR
13 S.F. CARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ https://sf-cargo.eu
14 TRANSPED INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
15 UNION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.unionlogistics.gr
16 VEN ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.apcmonepe.com
17 WORLD SAFE TRANSPORTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 X-TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.x-trans.gr
19 XTRANSMART ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 ZANGIO TRANS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
21 Α.Α. DYNAMIC TRANSPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE
22 ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ http://www.almatransinternationalae.gr
23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.athinaiki.gr
24 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ΕΜΑΤ ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121