Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 73 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 73 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 73 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANT-ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.
2 CAP MARITIME SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.capmaritime.gr
3 CAPOCCI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.capocci.com
4 CONTLIFT (ΚΟΝΤΛΙΦΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
5 CONTLIFT ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.contlifttransport.gr
6 DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.deilogistics.gr
7 DESTEL ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.agency-destel.eu
8 DOMINUS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
9 EMPIRE FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.empirefacility.gr/
10 EURO CORPUS LOGISTIC SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 FAST SOLUTION & SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
12 GI & GE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.g-g.com.gr
13 HIGHWAY ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 INLOG ΙΚΕ http://www.inlog.gr
15 INTEREXPRESS GARGOLOGISTICA ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
16 KEY TRANS Μονοπροσωπη Ιδιωτικη Κεφαλαιουχικη Εταιρεια
17 LAIMEX GLOBAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
18 LAIMEX MARITIME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.laimexst.gr
19 LKD ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ Ε.Ε.
20 METAL TRUCK PARK Ε.Ε.
21 METCON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. http://www.metcon.gr
22 MULTI SOLUTION LOGISTICS THIRD PARTY Ι.Κ.Ε http://www.mslogistics.eu
23 NAV TRANS Α.Ε.
24 NEON ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 QUALITY PRODUCTION SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.121