Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 69 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 69 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 69 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
2 CAP MARITIME SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.capmaritime.gr
3 CAPOCCI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.capocci.com
4 CONTLIFT (ΚΟΝΤΛΙΦΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
5 CONTLIFT ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.contlifttransport.gr
6 DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.deilogistics.gr
7 DESTEL ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.agency-destel.eu
8 DOMINUS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
9 DSM3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
10 EURO CORPUS LOGISTIC SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 FAST SOLUTION & SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
12 GI & GE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.g-g.com.gr
13 HIGHWAY ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 INLOG ΙΚΕ http://www.inlog.gr
15 KEY TRANS Μονοπροσωπη Ιδιωτικη Κεφαλαιουχικη Εταιρεια
16 LAIMEX MARITIME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.laimexst.gr
17 LKD ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ Ε.Ε.
18 LOGICARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.logi-cargo-ike.eu
19 METCON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. http://www.metcon.gr
20 MULTI SOLUTION LOGISTICS THIRD PARTY Ι.Κ.Ε http://www.mslogistics.eu
21 NEON ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 QUALITY PRODUCTION SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
23 ROYAL ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 T.T DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.tsigkosike.eu
25 THERMOFREEZER SERVICE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119