Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 9 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 9 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 9 από 9 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε αερολιμένες και λιμένες
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CONTRADE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.contrade.gr
2 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
3 INTERFREIGHT HELLAS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ -ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 LAIMEX MARITIME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.laimexst.gr
5 LKD ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ Ε.Ε.
6 MEDITERRANEAN CARGO GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 METCON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. http://www.metcon.gr
8 ΑΛΚΜΑΡΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.alkmare.gr/el/
9 ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119