Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 25 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 25 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 25 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/antipollution
2 AZ HERMES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pcci.gr/evep/azhermes
3 CONTAINER SUPPORT E.E.
4 INTRALINK LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ http://www.intralinklogistics.gr
5 ISB ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.isb-sa.eu
6 OCEAN RAIL LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
7 RESTITUO ENVIRONMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.restituoenv.gr/
8 SALAMIS ENGINEERING WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 UNITED MARINE AGENCIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
10 YANG MING (MEDITERRANEAN) ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 Α. ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Ε.Ε
12 ΑΙΑΣ - ΙΩΛΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://pacific-salmon.gr
14 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/mantouvaloi
15 Γ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Ε.Ε.
16 ΓΚΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟΙΒΑΔΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
18 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/spanopoulos
19 ΛΕΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
20 ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ
21 ΜΕΝΤΙΜΑΡΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.atzortzatou.webnode.gr
22 Ν. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΚΑΙ Α. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΟΕ
23 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.naftiliakitechnodemikiae.com
24 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25 ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.chandakas-shipping.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA