Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 167 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 167 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 167 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες αποθήκευσης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.P.M. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.apm.isolonline.gr
2 ALFATASK Ε.Ε.
3 ALPHAINTERMODAL ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ANT-ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.
5 APM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.apmtransport.com/
6 ARGOCEMENT ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 ATHSTAR GROUP Ι.Κ.Ε.
8 AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 AΞΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία https://www.axosdianomes.eu
10 B - FROST ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.bfrost.gr
11 BARONS HOLDINGS Ι.Κ.Ε.
12 CARGO TRACKERS Μ.Ε.Π.Ε.
13 CARGODYN ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
14 COLONIS 3PL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - LOGISTICS - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ www.colonis3plsa.gr
15 CONTLIFT (ΚΟΝΤΛΙΦΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
16 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
17 DAN SHIPPING ΙΚΕ https://www.danshipping.gr/
18 DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.deilogistics.gr
19 DESKOT SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
20 ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ http://www.eco-hellas.g
21 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
22 EmporiAls ΙΚΕ
23 EURO CORPUS LOGISTIC SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 EUROPEAN AUTO LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 EVBUOMWAN PETER ΤΟΥ MOSES
webΕΒΕΠ 1.0.2.121