Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 8 από 8 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια ύδατα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 FIRE SAFETY ΔΙΑΚΑΤΟΣ GROUP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 SALAMIS ENGINEERING WORKS Ι.Κ.Ε. http://www.salamis-ew.gr
3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/spanopoulos
5 ΚΕΠΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
6 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ - ΝΕΜΕΚΑ Ζ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ & ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ
7 ΠΕΤΡΟΙΛ ΤΡΑΝΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΣΕΒΕΝ ΣΙΣ ΑΛΑΙΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121