Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARK HELLAS PC
2 FLOATING SUITES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
3 LOBAN SHIPPING CORP. Ι.Κ.Ε. http://www.loban.gr
4 PITTER GREECE Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
5 SEABNB Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
6 SHELECTRO Ι.Κ.Ε. https://shelectro.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119