Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 9 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 9 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 9 από 9 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARK HELLAS PC
2 BUILD AND CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://buildandconstructi.wixsite.com/
3 FAST FERRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 FLOATING SUITES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
5 GRDS DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
6 NUOVO ARGENTIKO Α.Ε.
7 SEABNB Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
8 UNIVIS MARINE AGENCY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://univis-isologismoi.eu
9 ΣΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121