Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 13 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 13 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 13 από 13 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3 NAV TRANS Α.Ε.
4 ORION FREIGHT INTERNATIONAL SERVICES Ε.Ε.
5 ROMAR CARS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.romarcars.gr
6 SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 SEFERIADIS - ATHANASOPOULOS AUTOMOTIVE Ι.Κ.Ε. http://www.seferiadisautomotive.gr/
8 UNION AUTOMOBILE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
9 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ http://www.aesma.gr
10 Μ. ΑΛ. ΧΟΥΡΑΝΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.pcci.gr/evep/polueko
13 ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/troia
webΕΒΕΠ 1.0.2.121