Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 130 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 130 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 130 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 HIGHWAY ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27 INTERKAL MON. IKE
28 INTRALINK LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ http://www.intralinklogistics.gr
29 J.D. TRANSTRADE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.transtrade.gr
30 JUST IN TIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 LAIMEX MARITIME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.laimexst.gr
32 LOGICARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.logi-cargo-ike.eu
33 MEDITERRANEAN CARGO GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
34 MEDLINER AGENCY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
35 NEW TRANS LOGISTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.newtranslogistics-isologismoi.eu
36 P.P.D. SAFETY Ι.Κ.Ε.
37 RED BOX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
38 RESTITUO ENVIRONMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.restituoenv.gr/
39 SAI TRADING INVEST LTD
40 SCHENKER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ www.dbschenker.gr
41 SEA STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
42 T ΚΑΙ C CARGOTRANS Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
43 TOP LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ www.top-line.gr
44 TRANMERE ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
45 TRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
46 TRANSCOMBI EXPRESS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. http://www.trancombigroup.com
47 VELOS S.T. I.K.E. https://www.velos-st.gr
48 X-TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.x-trans.gr
49 XTRANSMART ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
50 Α. & Δ. ΣΚΑΡΜΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. http://www.pcci.gr/evep/skarmeas
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA