Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
3 Ι. & Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ Ο.Ε. http://www.pcci.gr/evep/andreadi
4 Ι. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
5 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. http://www.evikoon.gr
6 ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΚΛΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ http://www.pcci.gr/evep/damplaid
webΕΒΕΠ 1.0.2.121