Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 47 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 47 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 47 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.S. FOOD AGENCIES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 AMBER HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.amberhellas.com
3 ARTIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.artimed.gr
4 Daily Fresh Ολοκληρωμένα Συστήματα Καθαρισμού Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.dailyfresh.com.gr
5 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.health2020.gr
7 K.M.S. GROUP OF SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
8 MEDIVIT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.medivit.eu
9 OCEAN WORLD ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.oceanworld.gr
10 REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 SAFE RECONSTRUCTIONS BUSINESS INFORMATION TEGHNOLOGY SERVICES ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
12 VIOMTRON Ανώνυμη Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία http://www.viomtron.gr
13 Α. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.karaboulas-ate.eu
14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
15 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε
16 ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε.
17 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
18 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/mantouvaloi
19 ΒΑΝΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/vanos
20 ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
21 ΒΗΜΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23 ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
24 Δ.ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ www.koronakis.gr
25 ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119