Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 9 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 9 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 9 από 9 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 VIPA RECYCLING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
3 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.stathiscrap.gr
4 ΓΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ http://www.pcci.gr/evep/gounis
5 ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6 Ι. & Ε.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/papaleksis
7 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.roussosrecycling.gr
8 ΤΑΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
9 ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119