Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 2 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 2 από 2 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων προϊόντων που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή σιδήρου, άλλων σπογγωδών σιδηρούχων προϊόντων, σιδήρου με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ http://www.pcci.gr/evep/ilektrodiwn
2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.twmltd.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121