Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 2 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 2 από 2 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών ή εργαστηριακών κλιβάνων και φούρνων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 Δ. ΚΟΛΛΕΡΗΣ Ε.Ε. http://www.pcci.gr/evep/kolleris
2 ΩΜΕΓΑ - Γ. ΒΑΣΒΑΝΗ - Κ. ΚΥΠΡΗΣ Ο.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119