Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ELECTROTECNIKA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electrotecnika.gr
2 SWITCHBOARDS DEVICES LEADER ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΪΤΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ΑΦΟΙ Ι. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε.
5 ΒΗΜΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΚΑΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119