Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 7 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 7 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 7 από 7 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DIAS CASH & CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 FERICON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 OUTLINE DECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.gladco.gr/outlinedeco
4 PRORACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pro-rack.gr
5 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
6 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΧΛΕΜΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
7 ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.epiplotechniki.eu
webΕΒΕΠ 1.0.2.121