Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 118 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 118 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 118 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A & N COMMUNICATION LIFESTYLE PRIVATE COMPANY
2 ACROSS TECH ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ADDED VALUE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 ALEF DISTRIBUTION GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
5 ALPHACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6 ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 BEYOND SOFTWARE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 COMPUTER PARTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
9 Crates Single Member Private Company http://www.cratesapp.com
10 DEALERS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ http://www.dealers.gr
11 DIAS CASH & CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 DOTLINK ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.fdlgroup.gr
13 ELECTRONIC PORT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.e-pos.gr
14 eLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ Ε.Ε.
15 EPSILON INNOVATIVE SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 ERGO PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
17 EUROPEAN KTEO - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 GEC TECHNOLOGY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
19 HELLASPHONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hellasphone.gr/IKE
20 IBS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.ibs.gr
21 INFINITY ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22 INFOLINK - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Π.Ε. http://www.pcci.gr/evep/infolink
23 LOGIC SUPPLY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25 MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA