Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 118 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 118 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 118 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A & N COMMUNICATION LIFESTYLE PRIVATE COMPANY
2 ACROSS TECH ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ADDED VALUE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 ALPHACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 BEYOND SOFTWARE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 COMPUTER PARTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
8 Crates Single Member Private Company http://www.cratesapp.com
9 DEALERS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ http://www.dealers.gr
10 DIAS CASH & CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 DOTLINK ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.fdlgroup.gr
12 ELECTRONIC PORT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.e-pos.gr
13 eLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ Ε.Ε.
14 EPSILON INNOVATIVE SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 ERGO PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
16 EUROPEAN KTEO - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 GEC TECHNOLOGY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
18 HELLASPHONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hellasphone.gr/IKE
19 IBS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.ibs.gr
20 INFINITY ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21 INFOLINK - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Π.Ε. http://www.pcci.gr/evep/infolink
22 LOGIC SUPPLY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23 MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
25 P.V ENGINEERING CO Δ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - Α.ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ο.Ε. http://www.pcci.gr/evep/papaiwannou_vasilantwnakis
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA