Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 124 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 124 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 124 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A & N COMMUNICATION LIFESTYLE PRIVATE COMPANY
2 ACROSS TECH ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ADDED VALUE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 ALEF DISTRIBUTION GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
5 ALPHACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6 ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 BEYOND SOFTWARE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 COMPUTER PARTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
9 Crates Single Member Private Company http://www.cratesapp.com
10 DEALERS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ http://www.dealers.gr
11 DIAS CASH & CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 DOTLINK ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.fdlgroup.gr
13 ELECTRONIC PORT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.e-pos.gr
14 eLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ Ε.Ε.
15 EPSILON INNOVATIVE SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 ERGO PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
17 EUROPEAN KTEO - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 GEC TECHNOLOGY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
19 HAMZA TELECOMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 HELLASPHONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hellasphone.gr/IKE
21 IBS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.ibs.gr
22 IELLIA ΙΚΕ
23 IMMERSIVE TRADING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 INFINITY ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 INFOLINK - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Π.Ε. http://www.pcci.gr/evep/infolink
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA