Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 35 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 35 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 35 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AGP PACKAGING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ATLASCOMMERCIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.powershop.gr/
3 BRO ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
4 CLS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.clspαck.gr
5 Elysian Yacht Services Ι.Κ.Ε.
6 EMPIRE FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.empirefacility.gr/
7 EUROMAGIC HOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.Euromagic.gr
8 G.P.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://gpspackaging.gr
9 MEDLIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 MEGA MART SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://megamartservices.gr
11 OSMOS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://osmoshellas.gr
12 PREPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ http://www.prepac.gr
13 RED MEAT PACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
14 ZIMARI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://zimaribakery.gr/
15 ΑΦΟΙ Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ http://www.promitheastrofodosies.gr
16 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΚΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε. - Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική & Τουριστική Εταιρεία http://www.gimsa.gr
18 ΖΟΥΡΟΣ - ΣΤΡΟΥΜΠΑ Ο.Ε http://www.pcci.gr/evep/zouros_stroumpa
19 Θ. ΣΦΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.tsethouseware.gr
20 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
21 ΚΑΓΚΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.kagas-XARTIKA.gr
22 ΚΧ - PLASTICS ΙΚΕ http://www.kx-plastics.gr
23 ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
24 ΜΑΚ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝHMATΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ http://www.macpac.gr
25 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.mermitta.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121